Registratie

Het is niet noodzakelijk om u te registreren als u toegang tot de site wilt krijgen. Er kunnen echter delen van de website zijn, waarvoor een wachtwoord vereist is.

Cookies

FotoVideoRetail maakt op dit moment geen gebruik van cookies op deze site.

Verzamelen gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer FotoVideoRetail gegevens verzamelt die u vrijwillig verstrekt, wil FotoVideoRetail dat u weet waarom u om deze gegevens wordt gevraagd en hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. In bepaalde gevallen kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw telefoonnummer, uw e-mailadres en andere gegevens die u op verschillende momenten besluit te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een online formulier invult of online een verzoek indient. FotoVideoRetail gebruikt de persoonlijke gegevens die online worden verzameld om uw verzoeken te verwerken, om u te informeren over zaken die naar onze mening voor u interessant zouden kunnen zijn en om inzicht te krijgen in uw behoeften, zodat we u een zo hoog mogelijk serviceniveau kunnen bieden. FotoVideoRetail zet zich ervoor in om de persoonlijke gegevens die u aan deze site verstrekt te beschermen en te beveiligen. Uw persoonlijke gegevens worden door FotoVideoRetail niet zonder uw medeweten en toestemming aa

2020 FotoVideoRetail